Pae Matjol

Suriname heeft sinds eind 19e eeuw een Javaanse bevolkingsgroep, waarvan de eerste leden door de Nederlandse kolonisators uit toenmalig Nederlands-Indië werden aangevoerd…

Een deel van hun afstammelingen woont tegenwoordig in Nederland…