Overgewicht in Afrika zorgt voor nieuwe ramp

De wereldbevolking wordt dikker en dikker. Bijna twee miljard mensen hebben overgewicht of zijn zelfs obees.

Vaak gezien als ‘welvaartsziekte’ is obees dat al lang niet meer: juist in de allerarmste regio’s van de wereld zijn overgewicht en obesitas bezig met een enorme inhaalslag.

Overgewicht is zelfs een ‘armoedeziekte’ geworden. Een aandoening die hoge bloeddruk tot gevolg heeft: een silent killer die leidt tot hart- en vaatziekten en diabetes. Aandoeningen die zelden op tijd worden ontdekt.

Op dit moment sterven wereldwijd al meer mensen door overvoeding dan door ondervoeding. Zelfs in de sloppenwijken van Nairobi, de hoofdstad van Kenia.

 

Advertenties