Wie o wie

Wie in toorn handelt, gaat in storm ten onder…