VERKIEZINGEN: Waar gaat de gemeente over?

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur (in Nederland: het college van burgemeester en wethouders; in België: het college van burgemeester en schepenen).

Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd.

Naar Algemene ontwikkeling