Is er gelijke borstkankerzorg in Nederland?

Onderzoek van het UMC Utrecht toont aan dat borstkankerpatiënten, die laagopgeleid zijn of een migratieachtergrond hebben, minder vaak worden doorverwezen voor een erfelijkheidsonderzoek. Dat is van groot belang om preventieve maatregelen te treffen tegen borstkanker. Hoe kan het dat deze patiënten minder vaak worden doorverwezen? En wat is de oplossing?