Winti religie in Suriname

Winti is een traditionele Afro-Surinaamse religie. De term wordt tevens gebruikt voor alle bovennatuurlijke wezens die door A Nana (de God der Goden), de schepper van het universum, zijn geschapen.

Advertenties