Steeds meer studenten hebben stress vanwege prestatiedruk en studieschuld

Het ministerie van Onderwijs gaat grootschalig onderzoek laten doen naar psychische problemen onder studenten in het hoger onderwijs.

Er zijn al langer zorgen over toenemende stress onder studenten vanwege onder meer het leenstelsel, prestatiedruk en sociale media. Maar onderzoek over of het stressniveau onder deze generatie studenten stijgt, is er nog amper. Inmiddels staat studiestress volop in de belangstelling.

Utrecht is een van steden waar de zorgen toenemen over de geestelijke gezondheid van studenten. Zelf zijn de studenten ook bezorgd. Zo bezorgd dat ze een theatergezelschap hebben uitgenodigd, op de universiteit.

Een speciale, interactieve voorstelling moet het taboe rond studentenstress doorbreken. Interventie-theater, noemen ze het. Er wordt nog maar kort onderzoek gedaan naar de mentale gesteldheid van studenten. Daarom valt moeilijk aan te tonen dat studenten nu meer last hebben van stress dan vroeger.

Niet studenten zijn veranderd maar de maatschappij, schrijft de raad voor volksgezondheid en samenleving. Hoge cijfers en volle CV’s zijn vaak de enige maatstaf voor succes geworden. De raad pleit daarom voor een cultuuromslag.