Deze beamer leert jou iets nieuws

Een grote groep arbeidsongeschikten in Nederland zou gedeeltelijk kunnen werken, maar doet dit niet. Het is lastig om een geschikte baan te vinden. Bij de sociale werkplaats Amfors hebben ze een beamer ontwikkeld die arbeidsbeperkten helpt om meerdere handelingen achter elkaar uit te kunnen voeren. Zo hoeven er minder mensen met een beperking langs de zijlijn te blijven staan.

Maar deze techniek is voor iedereen te gebruiken. Zo kan iedereen nieuwe vaardigheden aangeleerd krijgen en kunnen handelingen worden gecontroleerd.

Advertenties