Misstanden en onderdrukking in de moslimgemeenschappen: Sujet Shams en Lale

De eenzame strijd van een ‘afvallige’. Hoe de moslimgemeenschap haat produceert of in het gunstigste geval zwijgt.

Lale is een jonge, van oorsprong Turks – Soenitische vrouw van 21 jaar. Zij studeert Nederlands. Lale komt uit een traditioneel, Turks-nationalistisch, streng religieus gezin. Sinds kort is zij ‘afvallige’. Zij stopte met het geloof en deed haar hoofddoek af. Toch doet zij dit alles zo veel mogelijk buiten het zicht van haar gemeenschap.

Advertenties