Corona Helpdesk Statushouders richt zich tot 100.000 nieuwkomers

De Corona Helpdesk Statushouders verstrekt informatie over het coronavirus in het Arabisch en het Tigrinya.

Hierdoor kan de doelgroep van 100.000 nieuwkomers beter geïnformeerd worden.