Volksgezondheid minister gedenkt werkers gezondheidssector | STVS