Is het een grote misleiding van het RIVM?: Pierre Capel Column

Foto door Gustavo Fring op Pexels.com

Op basis van bewust (?) achtergehouden informatie wordt het kabinet al maanden onvolledig geïnformeerd. Alle grondslag ontbreekt om het voorgestelde destructieve beleid met onomkeerbare gevolgen uit te blijven rollen.

Pierre Capel maakt in zijn column duidelijk hoe je op eenvoudige wijze de beschikking krijgt over internationaal gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Zo leer je dat er al circa 3100 artikelen gepubliceerd zijn over de transmissie via aerosols. En zo vind je ook zonder enige moeite het artikel dat door het RIVM zelf gepubliceerd is in 2010. Hieruit volgt dat toen al bekend was bij het RIVM dat verspreiding via aerosols 20 maal groter is dan via druppels. Ondanks het feit dat deze internationale publicatie alle informatie geeft om niet alleen gedegen beleid te bepalen, maar vooral verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt stug volgehouden dat social distancing, gebaseerd op onderzoek uit 1930, de sleutel naar de oplossing is.

Kijk en huiver…en ontdek zelf dat:

  • het Corona virus geen nieuw virus is. Sinds 1954 wordt hier onderzoek naar gedaan;
  • de verspreiding van besmettelijke virusdeeltjes via aerosols 20 maal groter is dan via druppels (en daarmee social distancing van de baan kan);
  • de PCR test die op grote schaal de besmettingen vast moet stellen volstrekt onbetrouwbaar en daarmee volledig onbruikbaar is… maar daarmee wél het beleid van de overheid onderbouwt, de Spoedwet er doorgaan kan jagen en niet in de laatste plaats… een land in lockdown kan brengen en de burger op persoonlijke titel in huisarrest kan plaatsen, tot een strafbaar feit kan veroordelen en een boete van tienduizenden euro’s kan opleggen.

De leugen regeert. Al maanden. Het wordt tijd dat de beerput opengaat en de waarheid op tafel komt.

Nieuwsuur: Leugens en manipulaties door de WHO EN RIVM rond de Mexicaanse griep in 2009

Oude, zeer kritische aflevering van nieuwsuur rond de Mexicaanse griep van 2009. Dat we nu anno 2020 een herhaling van feiten beleven blijkt geen reden voor het programma zich opnieuw kritisch op te stellen.

Covid 19 test veelal Vals Positief! Profwielrenner gerepatrieerd na Vals Positieve test!

Test NL massaal Covid 19 “VALS” Positief?! Dat is vraag als we de cijfers bestuderen van het RIVM en de Duitse labtests waaruit blijkt dat de RT-PCR test (covid 19 test) een specificiteit kent van tussen de 98 en 99,5 %. Uit de berekeningen blijkt dat er – sinds juni – op 100.000 geteste Nederlanders ca. 300 mensen positief testen en dat op een dergelijk groep tussen de 2000 en 1000 mensen valspositief testen. Daarmee vallen alle vermeende positieve tests dus in de foutmarge. Huisarts Martin Voerknecht licht deze getallen toe. Tevens spreken we profwielrenner Stand Godrie die voor niets uit Polen terugkeerde met zijn hele team t.g.v. een vals positieve corona test. Een drama voor de ploeg met de nodige schade en meteen een goed voorbeeld hoe discutabel en risicovol beleid maken is, op basis van deze testmethode.