Auteur: Alie Sastromartopo

Lees Meer

Mislukking van integratie en burgerschap: Wierd Duk en Önder Kaya


Stagneert de integratie of vordert de integratie gestaag? Is er wil of onwil bij immigranten om samen te gaan met de westerse samenleving. Wierd Duk ziet problemen bij islamitische groepen en benoemt deze in verband met het actuele nieuws. Duk ziet gevaren in het salafisme en vreest voor banden met DENK en NIDA, maar is tegelijkertijd van mening dat DENK en NIDA goed werk leveren in bepaalde wijken in Rotterdam.

Lees Meer

Politie slaat alarm: hoe gevaarlijk is Drill Music voor jongeren? | De Nieuwe Maan


Een bizarre trend houdt de politie al enige tijd bezig: Drill Music, jongeren die elkaar uitdagen met raps en vervolgens daad bij woord voegen en elkaar daadwerkelijk neersteken. Deze week kwamen familie en vrienden van de (begin september) vermoorde rapper Jay-Ronne Grootfaam bij elkaar in Amsterdam Zuidoost om hem te herdenken.