Overheid en samenleving

Auschwitz 75 jaar bevrijd: Wie waren de kampbeulen?


Maandag wordt herdacht dat concentratiekamp Auschwitz 75 jaar geleden werd bevrijd door het Rode Leger.

Tolheffing treft vooral Amsterdammers


Deze week ging de gemeenteraad akkoord met de Agenda Autoluw, bovendien komen er op verzoek van meerdere politieke partijen onderzoeken naar aanvullende maatregelen, zoals tolheffing en het verlagen van de maximumsnelheid naar dertig kilometer per uur.