schrijfsels

Hij was slechts een slachtoffer


De vele onterechte afwijzingen van de SVB voor welke regeling dan ook en de meer dan starre houding van de Nederlandse Regering ten aanzien van de Indische Kwestie getuigen hiervan.

VHP-conferentie over verbroederingspolitiek


“Al telt een rede ook duizend woorden, maar zinloze woorden, dan is beter een woord vol zin, dat een mens die het hoort, stil maakt.” De Boeddha 500.BC. ” Als een prachtige bloem vol kleur, maar zonder geur, zijn de schone, onvruchtbare woorden van wie er niet naar handelen” De Boeddha 500 BC.