christelijk-sociale

Bijdrage Gert-Jan Segers aan de Algemene Politieke Beschouwingen 2016


De ChristenUnie is een christelijk-sociale Nederlandse politieke partij van orthodox-protestantse signatuur, die vertegenwoordigd is in de Eerste en Tweede Kamer en in provinciale-, gemeentelijke en waterschapsbesturen.