scholen

‘Integratie op scholen is mislukt’


Volgens ‘n groot deel van de leerkrachten in de grote steden is de integratie op scholen mislukt.