Steeds meer beveiliging bij religieuze instellingen

Steeds meer religieuze instellingen worden beveiligd. Voor vrijwel alle joods instellingen in Amsterdam staat een huisje van de politie of de Marechaussee.

Een groot verschil met islamitische instellingen, waarvan het dreigingsniveau volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) lager is. Toch voelen die instellingen zich wel bedreigd.

 

Advertenties