Etnisch profileren – Wat doe je als het jouw overkomt

Amnesty strijdt voor de mensenrechten en is daarom tegen discriminatie en etnisch profileren. Jij toch ook?

Deel nu deze video via Facebook of Twitter en kom op voor de mensenrechten! Lees hieronder meer over het werk van Amnesty.

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan ‘witte’ Nederlanders, terwijl daar geen objectieve reden voor is. Etnisch profileren draagt bij aan een negatieve beeldvorming over etnische minderheden, schaadt de legitimiteit van de Nederlandse politie en is niet effectief voor de bestrijding van criminaliteit.

Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten. Onder etnisch profileren verstaat Amnesty: een vorm van discriminatie waarbij de politie iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt mede vanwege zijn huidskleur of herkomst, zonder goede en geldige reden.

Bij politiecontroles op straat worden mensen staande gehouden en gecontroleerd, ook wanneer zij geen verdachte zijn of een objectieve aanwijzing voor de controle ontbreekt. Uit onderzoek van onder meer Amnesty blijkt dat etnisch profileren plaatsvindt bij identiteits- en verkeerscontroles, preventief fouilleren en bij controles op illegaal verblijf.

Amnesty International is een onafhankelijke, wereldwijde beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Het tegengaan van de doodstraf, het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en een humanere behandeling van vluchtelingen: het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen waarmee Amnesty zich bezighoudt. We doen in de hele wereld onderzoek en komen in actie tegen onrecht. Met rapporten, door te lobbyen en door acties en campagnes te voeren.

Je steunt slachtoffers door een donatie, door mee te doen aan acties, door een bijdrage te geven tijdens onze jaarlijkse collecte of door lid te worden.

Kom in actie!

http://bit.ly/meer-weten-amnesty

Advertenties