Rutte III, wie is het?

Het kabinet-Rutte III is een Nederlands kabinet. Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het kabinet staat onder leiding van Mark Rutte en werd op 26 oktober 2017 beëdigd als opvolger van het kabinet-Rutte II, na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 en de daaropvolgende kabinetsformatie.

Advertenties